Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Zastępca Prezesa Zarządu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
64-915 Jastrowie ul. Wojska Polskiego 37
ogłasza nabór na stanowisko
Główny Księgowy – Członek Zarządu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:
-realizacja polityki rachunkowości, prowadzenie gospodarki finansowej,
-sporządzanie planów gospodarczych i nadzór nad ich realizacją,
-księgowanie zdarzeń i operacji finansowych,
-rozliczanie z budżetem, ZUS , kontrahentami,
-sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań finansowych,
-przeprowadzanie okresowych analiz sald z tytułu zobowiązań i należności,
-obsługa programu finansowo-księgowego, Płatnik ZUS,
-opracowywanie kalkulacji opłat i kosztów działalności,
-opracowywanie kwartalnych i rocznych informacji i analiz z realizacji planu,
-sprawowanie nadzoru nad gospodarką kasową,
-przeprowadzanie okresowych analiz sald z tytułu zobowiązań i należności,
-dekretowanie dokumentów i nadzór nad prawidłowym obiegiem,
-rozliczeń z członkami i lokatorami, z tytułu przekształceń, wyodrębnień lokali
-organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Działu Księgowości,
-przedkładanie Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu niezbędnych informacji i sprawozdań o gospodarcze oraz wskaźnikach ekonomicznych.

Wymagania:
-doświadczenie zawodowe 7 lat pracy w księgowości lub 3 lata na podobnym stanowisku w Spółdzielni Mieszkaniowej,
-wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
-znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
-znajomość ustawy o rachunkowości, VAT, PIT, CIT,
-znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
-umiejętność obsługi komputera, MS Office, Excel,
-zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem,-
-obsługa programu finansowo-księgowego, Płatnik ZUS,
-kultura osobista, odporność na stres, dyspozycyjność.

Oferujemy:
-zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, poprzedzony 2- miesięcznym okresem próbnym na stanowisku księgowej.

Wymagane dokumenty:
-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
-oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w swojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 11.01.2019 do godz. 14ºº pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Wojska Polskiego 37, 64-915 Jastrowie z dopiskiem na kopercie : Główny Księgowy lub e-mailem na adres: smlw_jastrowie@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *