Stanisław Gluszkiewicz
Prezes Zarządu,
nadzory budowlane,
inwestycje.
tel  67 266 26 77
Katarzyna Mielewczyk
Z-ca Prezesa Zarządu,
Główny Księgowy,
tel.  67 266 26 77
Danuta Zimborowska Inspektor ds. technicznych,
kierowanie pracą konserwatorów i pracownikami,
gospodarczymi, przyjmowanie zgłoszeń usterek,
fakturowanie usług, dodatki mieszkaniowe, kasjer.
tel.  67 266 26 77

 

K o n s e r w a t o r z y

tel. 733 001 224

 

Robert Głowacki
Konserwator wielobranżowy
Czesław Bersztolc Konserwator wielobranżowy

Elektryk- Mirosław Ługowski

tel. 725 213 008