Skład Rady Nadzorczej w latach 2013-2016

Stanisław Gluszkiewicz Przewodniczący RN
Andrzej Chmielewski Z-ca Przewodniczącego RN
Krystyna Bołbot
Sekretarz RN
Mieczysław Bołbot Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
Andrzej Kacprzak Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Ogrodnik Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Danuta Żebrowska Członek RN

Skład Rady Nadzorczej w latach 2010-2013

Jerzy Kotlarek Przewodniczący RN
Jacek Szlenkier Z-ca Przewodniczącego RN oraz
Z-ca Przewodniczšcego Komisji Rewizyjnej
Andrzej Kacprzak Sekretarz RN
Mieczysław Bołbot Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
Tadeusz Ogrodnik Członek Komisji Rewizyjnej RN
Danuta Żebrowska Członek RN
Romuald Orłowski Członek RN