Aktualny skład Rady Nadzorczej (2016-2019)

Jerzy Kotlarek Przewodniczący RN
Andrzej Chmielewski
Z-ca Przewodniczącego RN
Krystyna Bołbot
Sekretarz RN
Janusz Siwak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
Danuta Boguszczak
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Zofia Walenciejczyk
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Piszczek
Członek RN