Stanisław Gluszkiewicz
Prezes Zarządu

Walerian Jakuta
Z-ca Prezesa Zarządu

Karolina Drożdżowska
Z-ca Prezesa Zarządu
Główna Księgowa