Stanisław Gluszkiewicz
Prezes Zarządu

Walerian Jakuta
Z-ca Prezesa Zarządu

Katarzyna Mielewczyk
Z-ca Prezesa Zarządu
Główna Księgowa